جزئیات برای جشن نیمه شعبان روستای طامه تیر 91مداح آقای جاجی زاده

ویژگیمقدار
نام سند:جشن نیمه شعبان روستای طامه تیر 91مداح آقای جاجی زاده
توضیحات:
نام فایل:MVI_4953_www.tame.ir910415.avi
حجم فایل: 30.2 MB
نوع فایل:avi (نوع Mime: video/x-msvideo)
ایجاد کننده:admin
تاریخ انتشار: 07/07/2012 04:26
مالک:همه
پشتیبان:ویرایشگر
دانلودها:1074 دانلودها
تاریخ ویرایش: 07/07/2012 04:27
صفحه نخست: