جزئیات برای جشن نیمه شعبان روستای طامه تیر 91حاج اسماعیل احمدی

ویژگیمقدار
نام سند:جشن نیمه شعبان روستای طامه تیر 91حاج اسماعیل احمدی
توضیحات:
نام فایل:MVI_4973www.tame.ir910415two.avi
حجم فایل: 21.16 MB
نوع فایل:avi (نوع Mime: video/x-msvideo)
ایجاد کننده:admin
تاریخ انتشار: 07/07/2012 04:23
مالک:همه
پشتیبان:ویرایشگر
دانلودها:1278 دانلودها
تاریخ ویرایش: 07/07/2012 04:25
صفحه نخست: