جزئیات برای تحفه نطنز (گلابی طامه) گفتگو با آقای عباس احمدی

ویژگیمقدار
نام سند:تحفه نطنز (گلابی طامه) گفتگو با آقای عباس احمدی
توضیحات:
نام فایل:900728(2)MVI_2560.wmv
حجم فایل: 7.36 MB
نوع فایل:wmv (نوع Mime: video/x-ms-wmv)
ایجاد کننده:admin
تاریخ انتشار: 10/23/2011 07:17
مالک:همه
پشتیبان:ویرایشگر
دانلودها:1020 دانلودها
تاریخ ویرایش: 10/23/2011 07:23
صفحه نخست: