جزئیات برای میلاد حضرت معصومه سلام الله (هیئت عاشقان مهدی)

ویژگیمقدار
نام سند:میلاد حضرت معصومه سلام الله (هیئت عاشقان مهدی)
توضیحات:
نام فایل:www.tame.ir.a.mMVI_2447.wmv
حجم فایل: 13.61 MB
نوع فایل:wmv (نوع Mime: video/x-ms-wmv)
ایجاد کننده:admin
تاریخ انتشار: 10/01/2011 07:41
مالک:همه
پشتیبان:ویرایشگر
دانلودها:947 دانلودها
تاریخ ویرایش: 10/04/2011 06:58
صفحه نخست: