جزئیات برای فصل برداشت گلابی در روستای طامه

ویژگیمقدار
نام سند:فصل برداشت گلابی در روستای طامه
توضیحات:
نام فایل:www.tame.ir.galabiMVI_2173.wmv
حجم فایل: 6.3 MB
نوع فایل:wmv (نوع Mime: video/x-ms-wmv)
ایجاد کننده:admin
تاریخ انتشار: 09/26/2011 11:33
مالک:همه
پشتیبان:ویرایشگر
دانلودها:1457 دانلودها
تاریخ ویرایش: 10/04/2011 06:59
صفحه نخست: