جزئیات برای جشن نیمه شعبان روستای طامه (1)

ویژگیمقدار
نام سند:جشن نیمه شعبان روستای طامه (1)
توضیحات:
نام فایل:tameh9004025MVI(1).wmv
حجم فایل: 5.4 MB
نوع فایل:wmv (نوع Mime: video/x-ms-wmv)
ایجاد کننده:admin
تاریخ انتشار: 07/19/2011 07:40
مالک:همه
پشتیبان:ویرایشگر
دانلودها:3473 دانلودها
تاریخ ویرایش: 10/04/2011 06:59
صفحه نخست: