جزئیات برای شب عاشورا 89 مسجد حامع روستای طامه8

ویژگیمقدار
نام سند:شب عاشورا 89 مسجد حامع روستای طامه8
توضیحات:
نام فایل:MVI_ashera night8 tameh.wmv
حجم فایل: 11.54 MB
نوع فایل:wmv (نوع Mime: video/x-ms-wmv)
ایجاد کننده:admin
تاریخ انتشار: 07/03/2011 19:41
مالک:همه
پشتیبان:ویرایشگر
دانلودها:1185 دانلودها
تاریخ ویرایش: 07/03/2011 19:42
صفحه نخست: