ماه محرم در روستای طامه

اسناد

چینش بر اساس : نام | تاریخ | دانلود [ صعودی ]

شب عاسورا مسجد جامع روستای طامه3 شب عاسورا مسجد جامع روستای طامه3

داغ!
تاریخ انتشار: 07/25/2011
تاریخ ویرایش: 10/04/2011
حجم فایل: 17.54 MB
دانلود ها: 767

شب عاسورا مسجد جامع روستای طامه1(2 شب عاسورا مسجد جامع روستای طامه1(2

داغ!
تاریخ انتشار: 07/25/2011
تاریخ ویرایش: 10/04/2011
حجم فایل: 6.04 MB
دانلود ها: 661

حاج ولی الله ایزدی-هیات حضرت ابوالفضل طامهایهای مقیم حاج ولی الله ایزدی-هیات حضرت ابوالفضل طامهایهای مقیم

داغ!
تاریخ انتشار: 07/19/2011
تاریخ ویرایش: 10/04/2011
حجم فایل: 3.04 MB
دانلود ها: 1285
صفحه 3 از 3

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار