درباره روستای طامه

پائیز روستای طامه

با سلام منظور از پائیز طامه فصل پائیز نیست بلکه به یاد انان که در این روستا بودند و زحمت فراوان کشیدند و رفتند و ما که در حال حاضر هستیم و روزی نوبت به ما خواهد رسید و خواهیم رفت پس بیائیم با هم مهربان و صمیمی باشیم و از غیبت و تهمت دوری کنیم و در کارها یار هم  غمخوار هم باشیم از مسخر کردن یکدیکر پرهیز کنیم و در ابادانی روستای طامه بکوشیم گره از کار هم باز کنیم و گره گشا باشیم نه کره کور به کار دیگران و نا گفته های بسیار .....و در نزدیکی اربعین حسینی یاد کنیم با فاتحه به روح عزیزان روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6323&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=3785&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

 

روستای طامه 29 آبان 94

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6482&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

 

صفحه 9 از 84

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار