احادیث

خصلتهایی که حتما" باید در انسان باشد !

قال امام صادق (ع) : خمس خصال من لم تکن فیه خصلة منها فلیس فیه کثیر مستمتع أوّلها الوفاء والثّانیّة التّدبیر و الثّالثة الحیاء والرّابعة حسن الخلق والخامسة وهی تجمع هذه الخصال , الحرّیّة؛1
امام صادق میفرمایند : پنج خصلت است که در هرکس یکی از آنها نباشد خیر و بهرۀ زیادی در او نیست , اول: وفاداری دوم :تدبیر سوم: حیا چهارم: خوش اخلاقی و پنجم: که چهار خصلت دیگر رانیز در خود دارد آزادگی .
1- خصال ص 284
مسلک خوبان : امام باقر میفرمایند : کسی که در حضور او از برادر مؤمنش غیبت شود و او به یاریش برخیزد . خداوند در دنیا و آخرت او را یاری دهد و کسی که در حضور او از برادر مؤمنش غیبت شود و او با آن که میتواند یاریش کند به یاری او برنخیزد و از وی دفاع نکند , خداوند او را در دنیا و آخرت پست گرداند . 2
2- ثواب الأعمال ص 148
ارسال توسط حاج سید عباس موسوی

 

خصايصی که زبان آنها را آشکار میکند!

قال امام علی (ع) : ان ّفی الانسان عشر خصال یظهرها لسانه : شاهد یخبر عن الضمیر و حاکم یفصل بین الخطاب و ناطق یردّ به الجواب و شافع یدرک به الحاجة و واصف یعرف به الشیاء و امیر یأمر بالحسن و واعظ ینهی عن القبیج و معزّ تسکن به الأحزان و حاضر تجلی به الضّغاين و مونق تلتّذ به الأسماع ؛1
امیرالمؤمنین علی (ع)میفرمایند : درانسان ده خصلت وجود دارد که زبان او آنها را آشکار میسازد , زبان گواهی است که ازدرون خبر میدهد .داوری است , که به دعواها خاتمه میدهد . گویایی است که بوسیله آن به پرسش ها پاسخ داده میشود .واسطه ای است که با آن مشکل بر طرف میشود . وصف کننده ای است که با آن اشیاء شناخته میشود. فرماندهی است که به نیکی فرمان میدهد . اندرزگویی است که از زشتی باز میدارد .تسلیت دهنده ای است که غمها به آن تسکین می یابد . حاضری است که بوسیله ان کینه ها برطرف میشود ودلربایی است که گوشها بوسیله آن لذّت میبرند .
1- کافی ج8 ص
مسلک خوبان:در اخبار حضرت داوود (ص)آمده است که خداوند تبارک وتعالی به او وحی فرمود : ای داوود ؛ اگر رویگردانان از من بدانند که چه انتظاری برای آنان میکشم) که بسوی من بیایند وگناه نکنند)وچه مهری به آنان می ورزم وچه اشتیاقی به ترک معاصی از سوی آنها دارم , هر آینه میمیرند ازشوق واشتیاق به من واز عشق به من بندهای بدنشان از هم بگسلد 2.
2-المحبةالبیضاء ج8 ص 62
ارسال توسط حاج سید عباس موسویe

 

مطالب بیشتر...

صفحه 7 از 39

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار