فرهننگ محاوره ای

گلابی باغات روستای طامه تحفه نطنز

امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5462&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

 

آشنايي با فرهنگ محاوره اي اهالي روستاي طامه

امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

سِلامْ ، حالدون خَبِه ، كي بومه ايد (سلام حالتان خوب است ، كي آمديد)

- عليك سلام ، هيزي خدمت بورَسائيم(عليكم ا لسلام ،‌ديروز خدمت رسيديم)

- شما حالتون چطوره، رو فكردهيد، آقا ابراهيم(شما حالتان چطور است ،‌در فكر هستيد آقا ابراهيم)

 

آشنايي با فرهنگ محاوره اي اهالي روستاي طامه

- سِلامْ ، حالدون خَبِه ، كي بومه ايد (سلام حالتان خوب است ، كي آمديد)

- عليك سلام ، هيزي خدمت بورَسائيم(عليكم ا لسلام ،‌ديروز خدمت رسيديم)

- شما حالتون چطوره، رو فكردهيد، آقا ابراهيم(شما حالتان چطور است ،‌در فكر هستيد آقا ابراهيم)

- حِسِين آقا از شما چه پنهون، سِبا پِيَمون با وَچّون بُشيم كوه (حسين آقا از شما چه پنهان،‌ فردا مي خواهيم با بچه ها به كوه برويم)

- آقا ابراهيم، كومْ وَري شيد(آقاابراهيم ، كدام طرفي مي رويد)

 

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار