شاعر جاج عباسعلی رضائی

به مناسبت تولد حضرت زينب (س)


فرخنده شبي ز گلشن آل رسول
بشكفت گلي ز دامن پاك بتول
از روز ازل مصائب دنيا را
در راه مقدس حسين كرد قبول
جز فاطمه دختر رسول الله
نامد بجهان زني چو زنيب والله
ا زيك زن و آنقدر غم و اين همه صبر
لا حول و لا قوه الا بالله
گفتم كه بدهر از غم و رنج تعب
داني جگر كه بيشتر سوخت بگو
فرياد برآورد كه زينب زينب
اي وطن جاويد بماني

 

در مصيبت زهرا (س)

امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

خداوند عدو پاشيد از هم آشيانم را
غم مرگ عزيزم سوخت مغز استخوانم را
در اين تاريكي شب سوز دل را مي كنم پنهان
مبادا آنكه دشمن بشنود آه فغانم را
بدست خود گلم را مي كنم در خاك پنهانش
بخاك قبر او گويم غم و درد نهانم را
نه تنها بود همسر بلكه او بد ياور و يارم
چسان در زير گل پنهان كنم يار جوانم را
از آن سوزد دلم كه اندر ميان خانه بودم من
كه پشت در شنيدم ناله آرام جانم را
خداوندا تو ميداني كه زهراي مرا كشتند
ز دستم برد دشمن سرپرست كودكانم را
به شب در خاك بسپارم من او را تا مباد آنكه
شود آگاهي از آرامگاهش دشمنانم را
هر آنكس چون رضائي شيعه ما بود گريان شد
شود قسمت به آنان خاك بوس آستانم را

 

 

 

 

در بيوفائي دنيا

غم دنيا مخور چون بگذرد چندان نمي ماند
بكام هيچكس چرخ فلك يكسان نمي ماند
ز دنياي دني تا چند جويي شادكامي را
نميداني كه دنيا بر كسي شادان نمي ماند
ببين باد ديده عبرت زوال سلطنت ها را
كه تخت و تاج و قدرت در يد شاهان نمي ماند
از اين بازيچه ها چرخ فلك بسيارها دارد

 

برگ خزان

تك درختي ريخت در فصل بهاران برگ او
گفت كي باد خزان بي وقت بر من تاختي
نو بهار است و مرا فصل شباب و آرزوست
آرزويم را بدل كشتي و كارم ساختي
در جوابش گفت طوفان كين گنه از ما نبود
دست تقدير قضا بود و چنين تدبير كرد
من نه بر فرمان خود هستم نميدانم چرا
راه من اينجا نبود و اين چنين تغيير كرد

 

 

آرزوی پرواز


ای خوشا سر در هوای کوی جانان داشتن
بی سر و سامان بکوی یار سامان داشتن
بی نیا ز ار آب دریا با کمال تشنگی
دلبری از حشمت و ملک سلیمان داشتن
ای خوشا در کلبه بی رونق خود زیستن
دلبری از زرق و برق کاخ اعیان داشتن
لقمه نان جوی محصول زحمت های خود
به که از خون ضعیفان مرغ بریان داشتن
پاك بودن همچو بوذر در كمال بندگي
دل تهي از عشق دنيا همچو سلمان داشتن
چون سمندر بي گزند نار ايمن زيستن
چون خليل اله در آتش گلستان داشتن
پيش كس حاجت نبردن غير آنكه يار اوست
با توكل همچو يوسف جا به زندان داشتن
پر گشودن اوج بگرفتن ز قيد و بند تن
از قفس آزاد گشت جا به بستان داشتن
چون رضائي راضي و در كلبه بي رونقي
با كمال تنگدستي عشق مهمان داشتن

 

صفحه 4 از 5

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار