سایر مطالب

باغات وروله بالای چشمه تازه

باعات وروله -کوچه گتره  و ....
 

عبور از کوچه باغ های طامه - بامرود پائین

س از برگشت به منزل و صرف ناهار و خواندن نماز مجددا از مجله بعثت طامه جرکت کردیم و پس از عبور از ایستگاه ماشین و محله سلجه و گذر از کوچه

برازه به چشمه درکی رسیدیم جایتان خالی آب خنک در جوی به سمت رودخانه روان بود به پل ولی عصر رسیدیم پس از عبور از پل و گذز از محله بامرود

بالا به مسجد نیمه تمام بامرود پائین رسیدیم یاد مسجد دیوار گلی قدیم افتادم

 

 

صفحه 28 از 28

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار