هیئت ابا عبدالله الحسین

عاشورا94 تصاویر ارسالی توسط اقای کورش حاجی زاده

امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6433&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

تصاویر عاشورای روستای طامه ارسال شده توسط حاج سید عباس موسوی

امتیاز کاربر: / 10
بدخوب 

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5637&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

 

تصاویر دیگری از روزعاشورا در روستای طامه

امتیاز کاربر: / 8
بدخوب 

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

تصاویر دیگری از روزعاشورا در روستای طامه

امتیاز کاربر: / 6
بدخوب 

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4913&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

 

صفحه 1 از 2

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار