مراسم هییت عاشقان مهدی در مورخه 5 اردیبهشت در حسینیه حضرت ابوالفضل