حسین قنبری طامه

خشكسالي از نگاه يك شاعر عاشق طامه

در اين بهار غمين سوي باغ ها نظر نكنم

به هر طرف بروم سمت باغ گذر نكنم

 

اُو سره اي

امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

قدیم قدیما که وقت بو
نان بر آردن هم سخ بو
مِردها با بل که وشتند
بره نی بو که زمینها تشنند
قرس سخب وقت تحویل اّو بو
هر چند که وقت خُِو بو
جوقدار جُو هر سخب زو

 

هندات

وچون طومه اي چه با صفاهند

همگي اي دست و با وفاهند

اچ كي نيد يه كه بي وفابند

 

شعر طنز (وچگي رو زمون قديم)

امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

سَخِب كه از خُو پابيم سرما دَا ردَي غوغايَ كَه


از پِله جِر مِيم سمت داليج كَر گي داردي هاء كَه


بَرِ داليجم تاقناء بُمدَي كُوئاي داره واغ واغ كره


سَنگلم آيت كه بپكوءم يكوي بمدي صاحبي دائكه


ره كتم سَمت دم جو شلجه بمدي جني با وچي دعواي كَرِه

سمت مسجد لي ره كَتُم بَرُم تاق ناء بُمدي مردي داره نما كَره

يِكُوي اي جِن بُمه بُشات وچه بَر هَكَه سر ما غوغا كَرَه

بعد از نما سمت كيه ره كَتُم دُيَم ا بولي دعوا كره

سُخبُنسم بُخوا دم پنجر شِيُم بُمدي همكلاسيم واج كَرَه

دو قوني رُكُتيم سمت ميون ده ورف داره غوغا كَرَه

دم مسجد كه برسا يُيم بَمُندي ما شي با رمضوني داعوا كَرَه


بُغل حموم طومه كايه ليز ليز ك غوغا كَرَه

سمت دم جو بالا كه شيم هفت هشت وچه زمين كتند برمبه غوغا كَر ه


دَم مد رسه خجافظ كه بُر سا يم گوله ورف غوغاي كَرَه


همه وچون برند ولي تركه مدير غوغا كَرَه

رو كلاس درس هنيشتيم نعزونيد گرما بخاري داره غوغا كَرَه

خلاصه وچگي هم دوراني بو


لطف و صفاي غوغا كَرَه
 

شعر طنز نوروزي

عَيِدَ نَورُوز

اِيام عَيِدَ نَورُوز

پِيه بُكَريم كايه اوز

خنده بوكه تندوتيز

پيمون بوشيم گله ديز

از گله ديز بالا ويز

در نكي ديم سرريز

سمت تله پل بويز

جَِلو پاد هه پر از ريز

كوچه بر پاره گل ريزان

درخت ها پر ميوه آويزان

درختهاي جور واجور

آلوچه هلوجي انگور

ميرو كه تي اُو داره

دَ م بَري خَاكو داره

اگه طومهاي همت كرند

پيه ميرو آباد كرند

بنا به حرف اسماعيل احمدي كه آدم معينه

بودجه اي داره يه رو ني زمينيه

 

مطالب بیشتر...

صفحه 2 از 3

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار