حسین قنبری طامه

وچون بياي طومه

امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 
طومه چه با صفاهه
همه چي با وفاء
هر نقطي اي خاطره
از هو يهاي كسلي

ازلبا سهاي وسلي
از زمسسوناي سردي
از غصه ها ودردي
از روهاي پر ورفي
از دل هاي پر دردي
از گون هاي هلگون
امان از سرماي زمسسون

 

 

وچون بياي طومه

امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 
طومه چه با صفاهه
همه چي با وفاء
هر نقطي اي خاطره
از هو يهاي كسلي

ازلبا سهاي وسلي
از زمسسوناي سردي
از غصه ها ودردي
از روهاي پر ورفي
از دل هاي پر دردي
از گون هاي هلگون
امان از سرماي زمسسون
نون زمون ها كه سخت بو

 

ماه محرم بومه

ای طومه ایهای     با صفا
محرم بومه ماه         عزا
گردهبیم شوها روهیئت
گوش هدیم به روضه با دقت
مداح قابل           بوهونیم
از دیم مقتل          بوخونیم

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4869&option=com_joomgallery&Itemid=198


نوحه بوخون ای نوحه خون
از موسلم سفیر بوخون
از ظفلاونه صغیر بوخون
از عباس و اکبر بوخون
از قاسمو اضغر بوخون
از نون حر ریاحی
نونکه وگلا عالی
از نه نه وهب بوخون
از نون جن قدر بوخون
ازهمه مقتل بوخون
از شبه پیغمبر بوخون
ای طومه ایهای با وفا
نخل ها دربندید با دعا
نخل گوردو نخل کسله
همه بوبیم ای دسه
بپا کرید ماه عزا
انشاالله  بوشید به کربلا

 

 

سال اندوه

امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

سال دهم بعثت, سخت ترین و ناگوارترین سال در طول بعثت پیامبر (ص) بود . در این سال پیامبر (ص) بزرگترین پشتوانه هاى خویش را یکى پس از دیگرى از دست داد. ابوطالب و خدیجه که هیچگاه از حمایت پیامبر (ص) دست نکشیدند به فاصله اى اندک از یکدیگر پیامبر(ص) را در میان انبوه مشرکان تنها گذاشتند و به سوى پروردگار شتافتند. ابوطالب عموى باوفاى پیامبر(ص) پدر وصى رسول در روز بیست و ششم رجب سال دهم بعثت از دنیا رفت و پیامبر(ص) در این مصیبت بزرگ، سخت گریست.
سه روز (و به قولى سى و پنج روز ) پس از این ضایعه اسفناک ، دیگر یار روزهاى سخت رسالت، حضرت خدیجه (س) دار فانى را وداع گفت و پیامبر(ص) پیکر بانوى بزرگ اسلام را در مقبره, جحون در مکه, به خاک سپرد.
پیامبر (ص) پس از این دو واقعه تلخ ، به شدت غمگین بود و کمتر از خانه بیرون می‌آمد و آن سال را عام الحزن نامید.
پس از فوت ابوطالب، مشرکان که پیامبر (ص) را بدون حامى مى دیدند، بر آزار و اذیت خویش افزودند و پیامبر(ص) در انبوه تهاجمات مشرکان چاره اى جز صبر کردن نداشت.

 

وچون بياي طومه

امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 
طومه چه با صفاهه
همه چي با وفاء
هر نقطي اي خاطره
از هو يهاي كسلي

ازلبا سهاي وسلي
از زمسسوناي سردي
از غصه ها ودردي
از روهاي پر ورفي
از دل هاي پر دردي
از گون هاي هلگون
امان از سرماي زمسسون
نون زمون ها كه سخت بو
جوه ها كه پر ز يخ بو

 

صفحه 1 از 3

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار