سید کمال یحیی زاده واقفی

در رثای حضرت ابوالفضل العباس

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4360&option=com_joomgallery&Itemid=231

 

در رثای حضرت ابوالفضل العباس

سبط دوم حجت سوم حسین ابن علی
زاده زهرای اطهر نور چشمان نبی
بی کس و بی یار و یاور شد به دشت کربلا
جمع یارانش خضاب خون شده در نینوا

گفت با بابا سکینه تشنه کامم ای پدر
سینه ام سوزان و کامم خشک و عطشانم جگر
گو عمو را تا برای کودکان آب آورد
شاه فرمود ای عباس من منما درنگ
جان فدایت اول آبی آر و بعداً رو به جنگ
مشک را بگرفت عباس و به مرکب شد سوار

 

طنز حاجی شدن از سید کمال یحیی زاده واقفی

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4360&option=com_joomgallery&Itemid=231

راحت از خمس و ذکات وحلیت باشد خیالم
آنچه من حاجی .............................لم
بسکه وراجی نمودمد در شمار عیب مردم
موقع تلبیه در میقات د------    یدم لال لالم
دل نکندم چون ز دنیا و زمالم    ان اساسی
در طواف کعبد بودم  دائما در فکر    مالم

 

هادی امت شعری در مدح حضرت علی علیه السلام

امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

کعبه نورانی شده از نور وجودت یا امیر
جمله بخشندگان، مغلوب جودت یا امیر
ای صراط¬المستقیم، ای یار احمد در احد
دشمن مَرحَب به خیبر، خصم اِبن عَبدِوَد
اهلِ اَنعمت علیهم ایُّ و از مغضوب دور
ضالین، حق تو را خوردند با تزویر و زور

 

 

هادی امت شعری در مدح حضرت علی علیه السلام

امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

کعبه نورانی شده از نور وجودت یا امیر
جمله بخشندگان، مغلوب جودت یا امیر
ای صراط¬المستقیم، ای یار احمد در احد
دشمن مَرحَب به خیبر، خصم اِبن عَبدِوَد
اهلِ اَنعمت علیهم ایُّ و از مغضوب دور
ضالین، حق تو را خوردند با تزویر و زور

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4360&option=com_joomgallery&Itemid=231

 

صفحه 1 از 2

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار