حاج سید عباس موسوی

گلایه

امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 


باغبانا حــسرت مهر تورا من خُـــــوردم        علفی هرزه به پای گل ســـــــــرخی خُردم
بارهــا دست نوازش بسر گل دیــــــــــدم        سوختم و ساختم و حـــــــــسرت آنرا بُردم
دیــدن رنگ رُخت وقت نظربَرگل سرخ        گفتگویی که میان تووگل بودچقدررَنجُردم
دآدنــت آب مُصفّا به لطافت بَـــــــــر گل        رنگ ورنگین شــــــدن هر پَره اش آزُردم
خیسی اشک سحر بود بِروی گـــل سرخ        داد میزد که من شبنمم و,من زحسد افسُردم
صبحگاهان که خرامیدی وچیدی یک گل        وقت بوئیدن و مِلح نمکینش مُــــــــــــــردم
دســــــــــــــت تقد یر مرا بارنهاد از اوّل        ناخودآگاه به دام علفی من خُــــــــــــــوردم
علفی هرزه که درپای گلی رشد نمـــــود        شد سپاسش بخدا چونکه مُغذی خُـــــــــردم
موسیا گو به علف,گرعلفی,شادان باش        سود سرشارالهیـست زتقدیرکه منهم بـــُردم

 

صفحه 3 از 3

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار