سید کمال یحیی زاده واقفی

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 در رثای حضرت ابوالفضل العباس 750
2 در رثای حضرت ابوالفضل العباس 863
3 طنز حاجی شدن از سید کمال یحیی زاده واقفی 1081
4 هادی امت شعری در مدح حضرت علی علیه السلام 1331
5 هادی امت شعری در مدح حضرت علی علیه السلام 1088

صفحه 1 از 2

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار