تشکیل تعاونی کشاورزی دردشت همت آباد (باغ گلابی)

1-برابر اعلام اقای رضا تقی زاده رئیس شورای اسلامی روستای طامه جلسه ای در روز پنجشنبه مورخه 6 مردادماه در ساعت 6 بعد از ظهر در مسجد جامع روستای طامه بر گزار می گردد حضور کلیه اهالی روستای طامه که مالکیت اراضی زیر چشمه همت آباد رادارندالزامی می باشد

2- تصمیم گیری در مورد جدول کشی جوبهای قنوات درکه و بامرود

 

 

تحفه نطنز -گلابی محصولی از باغات روستای طامه

چاپ