تصاویر عاشورای روستای طامه ارسال شده توسط حاج سید عباس موسوی

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5637&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5635&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5632&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5636&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5638&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5633&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5630&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5634&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5624&option=com_joomgallery&Itemid=198

 


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید