جدایی

آسمون خالی شده از ابرهای خاكستری
بارون توببار بر سر مردم زمین
منو تو از اولش روی یك خط نبودیم
واسه دلتنگیهامون سنگ صبور هم نبودیم
هوا كه سرد می شد دیگه واسه هم نبودیم
منو تو هدفمون با هم بودن بود
آخر قصه ما به هم رسیدن بود
نفهمیدیم جدایی كجای قصه ما بود
آسمون خالی شده از ابرهای خاكستری
بارون توببار بر سر مردم زمین
منو تو حرفمون آخرش یكی می شد
آخر گفت و گوی ما با خوشحالی تموم می شد
نفهمیدیم این بحث ها ازكجا شروع می شد
منو تو قول داده بودیم تا آخرش با هم بمونیم
وقتی كه طوفان می آد پشت و پناه هم بمونیم
در برابرسختی ها شونه خالی نكنیمو بمونیم
آسمون خالی شده از ابرهای خاكستری
بارون توببار بر سر مردم زمین
ناگهان بادی وزید منو از تو دور كرد
آرزو های ما را یك شبه نابود كرد
منو تو جدا شدیم هر كی رفت سی ه خودش
من موندمو دل خودم تنهایی و غربت خودم
آسمون خالی شده از ابرهای خاكستری
بارون توببار بر سر مردم زمین


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید