باورم كن

باورم كن كه هنوزم یاد و خاطرت باهامه
باورم كن كه هنوزم دوست دارم رو لبامه
باورم كن كه هنوزم هوای اون روزا را دارم
باورم كن كه هنوزم شیطنكهای خودمو دارم
باورم كن كه هنوزم جای بوست رو گونه هامه
باورم كن كه هنوزم جای دستت رو شونه هامه
باورم كن باورم كن من بدون تو می میرم
اگه باورم نداری پس بذاربرات بمیرم
باورم كن كه هنوزم عكستو آغوش می گیرم
باورم كن كه هنوزم واسه دیدنت اشك می ریزم
باورم كن كه هنوزم هدیه تورا می پوشم
باورم كن كه هنوزم تكیه گاه تو می مونم
باورم كن كه هنوزم عادتاتو من میدونم
باورم كن كه هنوزم گل دلخواتو میدونم
باورم كن باورم كن من بدون تو می میرم
اگه باورم نداری پس بذاربرات بمیرم
باورم كن كه هنوزم دلمن واست تنگ میشه
باورم كن كه هنوزم دیدنت آرزوم میشه
باورم كن كه هنوزم میخوام برگردی تو پیشم
باورم كن كه هنوزم چشم انتظار تو میشینم
باورم كن باورم كن من بدون تو می میرم
اگه باورم نداری پس بذاربرات بمیرم


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید