باورم كن

امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

باورم كن كه هنوزم یاد و خاطرت باهامه
باورم كن كه هنوزم دوست دارم رو لبامه
باورم كن كه هنوزم هوای اون روزا را دارم
باورم كن كه هنوزم شیطنكهای خودمو دارم
باورم كن كه هنوزم جای بوست رو گونه هامه
باورم كن كه هنوزم جای دستت رو شونه هامه
باورم كن باورم كن من بدون تو می میرم
اگه باورم نداری پس بذاربرات بمیرم
باورم كن كه هنوزم عكستو آغوش می گیرم
باورم كن كه هنوزم واسه دیدنت اشك می ریزم
باورم كن كه هنوزم هدیه تورا می پوشم
باورم كن كه هنوزم تكیه گاه تو می مونم
باورم كن كه هنوزم عادتاتو من میدونم
باورم كن كه هنوزم گل دلخواتو میدونم
باورم كن باورم كن من بدون تو می میرم
اگه باورم نداری پس بذاربرات بمیرم
باورم كن كه هنوزم دلمن واست تنگ میشه
باورم كن كه هنوزم دیدنت آرزوم میشه
باورم كن كه هنوزم میخوام برگردی تو پیشم
باورم كن كه هنوزم چشم انتظار تو میشینم
باورم كن باورم كن من بدون تو می میرم
اگه باورم نداری پس بذاربرات بمیرم

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار