تصاویر دیگری از روزعاشورا در روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4913&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

روز عاشورا 92

 


چاپ