ماه محرم بومه

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

ای طومه ایهای     با صفا
محرم بومه ماه         عزا
گردهبیم شوها روهیئت
گوش هدیم به روضه با دقت
مداح قابل           بوهونیم
از دیم مقتل          بوخونیم

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4869&option=com_joomgallery&Itemid=198


نوحه بوخون ای نوحه خون
از موسلم سفیر بوخون
از ظفلاونه صغیر بوخون
از عباس و اکبر بوخون
از قاسمو اضغر بوخون
از نون حر ریاحی
نونکه وگلا عالی
از نه نه وهب بوخون
از نون جن قدر بوخون
ازهمه مقتل بوخون
از شبه پیغمبر بوخون
ای طومه ایهای با وفا
نخل ها دربندید با دعا
نخل گوردو نخل کسله
همه بوبیم ای دسه
بپا کرید ماه عزا
انشاالله  بوشید به کربلا

 

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار