میلاد امام حسن مجتبی علیه اسلام بر شما مبارک باد

17 حاج منصور ارضی ای دل زمانه عرض تشکر به کبریا --- 3gp 10,854
18 حاج منصور ارضی چقدر محترم است این گدای با آقا --- 3gp 5,980
19 حاج محمود کریمی دل سرخ عاشق دیوونه سبزه --- 3gp 5,741
20 حاج محمود کریمی پسر فاطمه تموم آبرومه - 1 --- 3gp 5,468
21 حاج محمود کریمی پسر فاطمه تموم آبرومه - 2 --- 3gp 19,756
22 حاج محمود کریمی دستی که شعر دفتر دل را نوشسته است --- 3gp 1,330
23 حاج محمود کریمی مولا دریا،زهرا دریا
مروارید اومد به دنیا
--- 3gp 11,783
24 سید مهدی میرداماد به صاحب سفره امشب دل سپردم --- 3gp 10,718
25 سید مهدی میرداماد حس خوبیست که امشب به زبان آمده است --- 3gp 14,003
26 سید مهدی میرداماد ذکر تپش دل من ذکر یا رب --- 3gp 7,465
27 سید مجید بنی فاطمه سبزه تموم آسمون --- 3gp 9,107
28 سید مجید بنی فاطمه مدیحه خوانی --- 3gp 12,451
29 سید مهدی مختاری من که شدم خراب اون.. --- 3gp 8,827
30 سید مهدی مختاری مدیحه خوانی --- 3gp 6,236
31 ابوالفضل بختیاری صبح هنگام سحر جام به دستم دادند --- 3gp 9,143
32 ابوالفضل بختیاری دوباره فصل مستیه،غصه سر اومد --- 3gp 8,909

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

مولودی های تصویری امام حسن مجتبی (ع)

بازگش به صفحه ویژه امام حسن (ع)
ردیف نام مداح

توضیحات

عکس اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 ابوالفضل بختیاری صبح هنگام سحر جام به دستم دادند ولادت امام حسن مجتبی (ع) / بختیاری

flv 12.8
2 ابوالفضل بختیاری دوباره فصل مستیه،غصه سر اومد ولادت امام حسن مجتبی (ع) / بختیاری

flv 12.6
3 مجید بنی فاطمه سبزه تموم آسمون ولادت امام حسن مجتبی (ع) / بنی فاطمه

flv 12.1
4 مجید بنی فاطمه اول تو را سرشت انسان درست کرد

flv 16.5
5 سید مهدی مختاری من که شدم خراب اون ولادت امام حسن مجتبی (ع) / مختاری

flv 11.5
6 سید مهدی مختاری اشک شوق ملک چکید از عرش ولادت امام حسن مجتبی (ع) / مختاری

flv 8.3
7 حاج محمد رضا طاهری دوباره دست های خالی اگه رو به آسمونه ولادت امام حسن مجتبی (ع) / طاهری

flv 11.5
8 حاج محمد رضا طاهری ما از عزل به جز تو هوایی نداشتیم ولادت امام حسن مجتبی (ع) / طاهری

flv 20.8
9 حاج محمد رضا طاهری حسن کریم آل الله ولادت امام حسن مجتبی (ع) / طاهری

flv 13.9
10 حاج محمود کریمی مولا دریا،زهرا دریا
مروارید اومد به دنیا
ولادت امام حسن مجتبی (ع) / کریمی

flv 15.0
11 حاج محمود کریمی پسر فاطمه تموم آبرومه ولادت امام حسن مجتبی (ع) / کریمی

flv 20.5
12 حاج محمود کریمی سال ها چشم به دنبال ابایی می گشت ولادت امام حسن مجتبی (ع) / کریمی

flv 16.3
13 حاج محمود کریمی پونه سبزه دل سرخ عاشق دیوونه سبزه ولادت امام حسن مجتبی (ع) / کریمی

flv 7.8
14 سید مهدی میرداماد حس خوبی است که امشب به زبان آمده است ولادت امام حسن مجتبی (ع) / میرداماد

flv 19.3
15 سید مهدی میرداماد به صاحب سفره امشب دل سپردم ولادت امام حسن مجتبی (ع) / میرداماد
flv 14.9
16 سید مهدی میرداماد ذکر تپش دل من ذکر یا رب ولادت امام حسن مجتبی (ع) / میرداماد
flv

چاپ