وچون بياي طومه

امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 
طومه چه با صفاهه
همه چي با وفاء
هر نقطي اي خاطره
از هو يهاي كسلي

ازلبا سهاي وسلي
از زمسسوناي سردي
از غصه ها ودردي
از روهاي پر ورفي
از دل هاي پر دردي
از گون هاي هلگون
امان از سرماي زمسسون
نون زمون ها كه سخت بو
جوه ها كه پر ز يخ بو ولي با ني احوال
آدمها با صفا بيند
فا ميل ها با وفا بيند
وچون مدرسه طومه
با صف شيند رو به كيه
كمك حال كيه بيند
مطيع بابا ونه نه بيند
هرچي كه نها واتشون
گوششون كه وي چك وچون
وچون با هم رفيق بيند
رو اؤياري يا هر كاري
با هم شيند پي كاري
تفرقه معناي ندا
نفاق روشون ياي ندا
همه با هم متحد بيند
خاشا به حال نون روها
اي وچون جديد وقديم
بويد با هم بوبيم رفيق
طومه اي اي دس واحد بوبيم

تفرقه فايده نداره   زونيد كه دشمن مكاره

 

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار