مادر

امتیاز کاربر: / 5
بدخوب 


مادر ای باغ و گلستا ن وجــــــــــــــــود         ای گلِ سرسبدِ خلقتُ هر بـــــــود ونــبود
ای که درسَخی وصفاصحبت اول داری             توکه این مرتبه داری چــه را کـــم داری
مادر ای سبزه چمن یاس دل انگیز بهار        شبنم برگ گل وعطر گل هـــــنگام بهــار
ای که در خلقت تو خالـــــــــــــــــق مـا         اَحسنت زد که بـــاشد بَرِ او جنت مــــــــا 
مادرم خِلصه باران محبت ازتواســــــت        جان بخشی که همه جان از تو اســــــــت
مادر ای فصل گوهر خاطب اَنفاس کرم              برج ایضاح محبت , چهره گنـــج ونِعــــم
کاشف مهرو وفا, منفعت اهل کـــــــــرم        کشتی اهل قلم , روضه ارباب جَنــــــــــم
آتش عاطفه وحُســــــــن ومِثال ومَسئول        شوکتِ نعمت و آداب وکِرام ومفعـــــــول
قالبِ قلبِ قلوبِ همه از مهرتـــــو است        عزت پیر و جوان از کرم شیرتــواســـت
مـادرم عزت انفاس ز تَبع تو بُــــــــــوَد        گرمی عاطفه و مهر و وفــــا از تو بُـــوَد
ذَهب مِعراج رجل از کف آداب تواست        مسکن روح به اَبدان همه ازلطف تواست
کمترینم که بگفتم بَرٍ مـــــــا د ر شعری        موسیا شعر نگفته چه بلند است مــــــاد ر 
سروده از حاج سید عباس موسوی

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار