سعــــــــا د ت

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 


شاکران را تو بگو عقده گشائی بکننــــــــــد     زین که شاکر بشویم جمع هماهنگ داریـــــــــــــــــــم  
هرکلامی که ازذات وصفا گفته شود نی زهوس      مردمان نیک بدانند در آن روزنه جائی داریــــــــــم
اینهمه آدمکانند و همه خلق پرســـــــــــــــت    راز دیوانگی وعاشقی و مٌهر خدائی داریـــــــــــــــــم
تا که عابد نشوی ره به کمالی نبــــــــــــری     ما که آنیم چو در مشی یمینان ردپایی داریـــــــــــــــم
شاعر شعروشعور،شوق وصفا وکــــــــردار    وقت ریحان وریاض برسراسرارکلامی داریــــــــــــم
خلصه عطر بهاران همه از لطف خداســــت    باشد این جامه زیبنده به تن چونکه خدائی داریــــــــم
وقت خواندن وقت ماندن همه درشوق وخیال    چون خیالی است،به وقت گذران وای چه برسرداریـم
لطف لاطف همه مشمول شود بی کم کاسـت    ماچه باشیم که زین سفره چه مقدار ثمن برداریــــــــم
روضه وجنت رضوان ندهند جزء بشـــروط    ما اگر سوی خود آئیم دراین قافله جائی داریـــــــــــم
ما کجابهرسعادت بدهیم جان ودل ودین وعمل    برسرتبع منش چون روش خود به هیاهوداریـــــــــــم
موسیا گرتوبمشاطه کنی روی خودت رازیبا    باخبرباش زسیرت نی بصورت روی زیبا داریــــــــم
سروده از حاج سید عباس موسوی

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار