مکافات عمل

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

آنان که قلم بَرروی آثار کشیدنـــــــــــد       دیوانه شدند یکدفعه بر دام جهیدنـــــــــــــد

آ نان که کنند پاک سئــوال ازته ریشـــه     نا گفته نماند که چون مور بَرِ لانه خزیدنـد

آنان که کنند فخــر وتکبـرهمه آفـــــاق         محبوس شوند چونکه خلائق رمیدنــــــــــد

آنان که به تاب وتعب ازخویش گریزند          درمانده شونـد وقتی که درعُسر لحیدنـــــــد

آن فربه نادانِ سخن چین وسـخن دوز          خوشحال شود چونکه ببیندهمه درهم تنیدند

آنکس که بود عافیت اندیش به کارش           ناظر شود آن موج سواران که رهیدنـــــد

موسیا هرکه زند بردگران هر لقب بد           باشد که شود بی کس ورندان بگریزنــــــد

سروده ازحاج سید عباس موسوی

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار