زبان

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

زبان هست وولی گفتاروادراکـــــی سوا دارد     بظاهر کوچک استدارد بکام ,احساسهــــــا را
نمایان میکند برتوحواست,که بشناسی برونت    کدامین شورو شیرین ,تلخی و ترشی کدام است
زبان در کام چرخد نشــــــانی از درون دارد      اگر چه ناطقش پنهان کند رنگ برونـــــــــــــش
زبان گرچه ز نیشش سرخی خون دارد امّـــا        اگرگویدبه لین ورفق حرفی ,شود سبزی فزونش
گرانسنگ آن کسی باشد که حرفی رانـــگوید       مگرچرخان نماید حرف دل تاسوبگیردآبرویــش
اگرچه سبزی سرمیشود نابود از سُرخازبانی         بدان ناجی بود درعٌسر ,آن رأس زیبا را زبانی
چه حکمتها که میباشد نهان دردل چنان گنجی     زبان با چرخشش گوید همه گفتار پنهانـــــــــــی
تو گوئی موسیا چربازبانی  دارم انـــــــدر فم        چراطعنه زنی بدترز زخم سیف وهرتیروکمانــی
سروده از حاج سید عباس موسوی

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار