موعود

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 


اوکه میان ماه و نور بر کرسی زیبا نشیــن    دلنگارو دلنشین از واپسین رؤیا شــــــــــــــــــــــــــده
طالع خط طلوع سرمیزند از هـــر افــــــــق     شئ ناچیز در برش چون لعل هم کیما شــــــــــــــــده
فخروفاخرقصروکوخ خم میـــشود درراه او    ساکن ومسکن نشین درپیروش آقا شــــــــــــــــــــــده
آن یوسف پرده نشین آن غایت ختم رُســــل    چون میرسد باعث شود هرمشکلی زیبا شــــــــــــــده
چون یَتّکیِ دیوار حق گوید اناالمهدی بُـــوم    ناجی و مُنتقم منم , هر ظالمی خارا شــــــــــــــــــــده
سعد سلیمانی نسب دم میزند عیــــسی از او    چون اژدهای موسی اش در پیش او مورا شــــــــــده
آن فاخرفخر رُسل او مهدی زهرا بـــــــــود    گویا میان ماه نور خورشید هم پیدا شـــــــــــــــــــــده
اورا عبای احمدی آن ذوالفقار حیـــــــــدری     هر جسم این بحر و زمین از بهراو جَنَّاح شـــــــــــده
جود وجواد وجودتش اززُهره زهرا بــــود    اوهیبتش را از رُسل , در ظل حق پیدا شـــــــــــــــده
آن خاتم ختم رُسل نازد که او پور منســـــت    سجده نمایند خفتگان چون ظالمَین رسوا شـــــــــــــده
گرموسیاخواهی که همراهی کنی آن نازنین    باید تولّی ازمُحب حتّی تبری ازعدوتاخیرهم پیداشده
سروده از حاج سید عباس موسوی

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار