گذر

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 


از سر کوی تو باعشق وصفا میگــــــــــــــــذرم    شاید آن شد , در اندیشـــــه من نرم شـــوی
از برایت چه بگویــــــــــــــم که از خود گـــذرم    صحبت دل کنی وحسن شباهنگ شـــــــوی
از برای من دیــــــــــــــوانه چو ازره گـــــــذرم    خلق هورا بکشند چون که تو مجنون بشوی
ازرفیقــــــــــــــان بد ره چو از ره گــــــــــــذرم    شهره شهر شوم ,چون که هماهنگ شــــوی
سفلگان را چه اثر از سرشان درگــــــــــــــــذرم    چاره درد بود چون که سرایند شــــــــــــوی
گر طلب میکنی از او تو جنـّـات نعیم پس گـذرم    موسیا دل تو مبند تا که فزایند شــــــــــــوی


 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار