خشكسالي از نگاه يك شاعر عاشق طامه

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

در اين بهار غمين سوي باغ ها نظر نكنم

به هر طرف بروم سمت باغ گذر نكنم

به زير جوب روم سمت دشت نظر نكنم

به سردشت كه رسيدم به هر طرف نظر نكنم

به كوچه كر سمت رودخانه نظر نكنم

به پل تجه سمت جوي آب نظر نكنم

به بامير كه رسيدم به كوچه اش گذر نكنم

به ميون وازرود كه روم به سرفلقون نظر نكنم

به ميون دمبلا كه رسيدم شروع به گذر نكنم

به زير باغ نروم از كوچه گتره گذر نكنم

به امام زاده فاضل و زيارت ودعا

به سمت بامرود روم از چشمه اش گذر نكنم

به مسجد بامرود و خواندن نماز از واره ارجه ها گذر نكنم

به سمت بامرود بالا و ديدن اَر مرحوم مشهدي عباس

ز ديدن ميو ه هاي لوسيده هر طر ف گذر نكنم

به كوچه وايسون وشيب سر بالا

به كوههاي خشك آن گذر نكنم

به راه دور نظر كنم به درخت اولياء

به چشمه سياه در رود بي آب گذر نكنم

به چشمه خاشت و مزرعه قاسم

به درختان نيمه جان نظر نكنم

خدايا رحم نما بر درختان بي صدا در نظرم


كه بي تاب شدم به هيچ جا گذر نكنم

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار