هندات

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

وچون طومه اي چه با صفاهند

همگي اي دست و با وفاهند

اچ كي نيد يه كه بي وفابند

غير از ره طو مه اي بشو رهي و آ بو

وچون طومه از گورد وكسله

همگي وزند پي اؤ تا چشمه


زو نيد چره كه زمينا تشنند

ام سال وشند كم بومه طومه

چشمه سياه كه حشك حشكه

چشمه خوش هم بغل كر حشكه

چشمه بركي و بامرو هم كه زونيد

چشمه تازه اچ دمي مو نيد

پس با ني حال و زمانه

چاره ي پيه بكريد به طومه

اي سري واجند چاره چاه عميقه

اي سري واجند مالك غمينه

پس اي طومه اي همتتون كو

شكر خدا و پيغمبرتون كو

بوييد خداي ره كيم بوشيم پيش

هندات بكريد كارها بوشو پيش

وچون = بچه ها

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار