شعر طنز (وچگي رو زمون قديم)

امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

سَخِب كه از خُو پابيم سرما دَا ردَي غوغايَ كَه


از پِله جِر مِيم سمت داليج كَر گي داردي هاء كَه


بَرِ داليجم تاقناء بُمدَي كُوئاي داره واغ واغ كره


سَنگلم آيت كه بپكوءم يكوي بمدي صاحبي دائكه


ره كتم سَمت دم جو شلجه بمدي جني با وچي دعواي كَرِه

سمت مسجد لي ره كَتُم بَرُم تاق ناء بُمدي مردي داره نما كَره

يِكُوي اي جِن بُمه بُشات وچه بَر هَكَه سر ما غوغا كَرَه

بعد از نما سمت كيه ره كَتُم دُيَم ا بولي دعوا كره

سُخبُنسم بُخوا دم پنجر شِيُم بُمدي همكلاسيم واج كَرَه

دو قوني رُكُتيم سمت ميون ده ورف داره غوغا كَرَه

دم مسجد كه برسا يُيم بَمُندي ما شي با رمضوني داعوا كَرَه


بُغل حموم طومه كايه ليز ليز ك غوغا كَرَه

سمت دم جو بالا كه شيم هفت هشت وچه زمين كتند برمبه غوغا كَر ه


دَم مد رسه خجافظ كه بُر سا يم گوله ورف غوغاي كَرَه


همه وچون برند ولي تركه مدير غوغا كَرَه

رو كلاس درس هنيشتيم نعزونيد گرما بخاري داره غوغا كَرَه

خلاصه وچگي هم دوراني بو


لطف و صفاي غوغا كَرَه
 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار