شب شام غریبان روستای طامه

روستای طامه در سکوت غمباری فرو رفته بود صدای شنیده نمی شد موذن مسجد جامع اذان نماز  را شروع و صدا سکوت روستا را شکست  و پس از ان نماز مغرب و عشاء  و در ادامه سخنرانی و سپس مداحی حاج اسماعیل احمدی و ادامه مراسم پس ازتهیه  چندعکس از مسجد جامع خارج شدم  دز حیاط مسجد نخل ها هم تنها بودند و انها نیز شب شام غریبان را حس کرده بودند و بی اختیار در حال حرکت بودم که به ایستگاه صلواتی ایستگاه ماشین رسیدم سکوت غمباری انجا را فرا گرفته بود و چند شمع روشن سوسو می زد به هز طرف نگاه می کردم حالت غم و اندوه داشت و دیگر از نوحه خوانی و رفت و امد جمعیت خبری نبود و واقعا در روستای طامه شام غریبان بود

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=3039&option=com_joomgallery&Itemid=3

شب شام غریبان روستای طامه

جهت دیدن تصاویر روی عزاداری ایام محرم در روستای طامه » شب شام غریبان سال 90 روستای طامه کلیک کنید


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید