روز تاسوعا در روستای طامه

روز 14 آذر 90مصادف  با تاسوعای حسینی مردم عزادار روستای طامه اول صبح از مقابل مسجد جامع بصورت دستجات سینه زنی به سمت محله سرگم حرکت و در این محله مقابل منزل مرحوم سید محمد هاشمی رسیدند که مداح روستا حاج اسماعیل احمدی در مقابل درب منزل مرحوم توقف و پس از ذکر فاتحه و پذیرائی توسط فرزندان مرحوم به سمت ایستگاه ماشین حرکت کردند و در ادامه بسوی محله پاچنار حرکت کردند  که درمحل مقابل منزل اقای مهدی میری طامه توقف و ضمن ذکر صلوات  و فاتحه جهت مرحومه یوسفیان به سمت منزل شهید ابراهیمی حرکت و ضمن ذکر فاتحه جهت مرحومه موسوی و شهید حمید ابراهیمی به سمت محله بعثت حرکت و ضمن سینه زنی و عزاداری به سمت منزل شهیدان عامری و در ادامه درمقابل منزل شهید اکبری و شهید عباس عامری ضمن سینه زنی و ذکر فاتحه به سمت ایستگاه ماشین حرکت و در ادامه به سمت محله دم جوب بالا  حرکت و در مقابل منزل مرحوم عابدی توقف و با ذکر فاتحه به مسیر ادامه دادند

روز تاسوعا روستای طامه آذر90

 

روبروی مخله بالا گله خانواده مرحوم سلیمانی از هیئت عزادار پذیرائی نمودند  و در ادامه مسیر به محله خواجه حافظ رسیدند که در مقابل چنارستان خانواده مرحوم کبیری از هیئت عزادار پذیرائی و سپس به سمت منزل شهیدمدیحی حرکت نمودند که در این محل پدر شهید ضمن تشکر و قدر دانی هیئت عزادار به سمت مسجد جامع حرکت و پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و صرف ناهار مراسم صبح تاسوعا خاتمه یافت


چاپ