چهل حدیث از امام محمد باقر (علیه السلام)

1 . چه‌ بسا شخص‌ حريص‌ بر امرى‌ از امور دنيا ، كه‌ بدان‌ دست‌ يافته‌ و باعث‌ نافرجامى و بدبختى‌ او گرديده‌ است‌ ، و چه‌ بسا كسى‌ كه‌ براى‌ امرى‌ از امور آخرت‌ كراهت‌ داشته‌ و بدان‌ رسيده‌ ، ولى‌ به‌ وسيله‌ آن‌ سعادتمند گرديده‌ است‌. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 166

2 . تو را به‌ پنج‌ چيز سفارش‌ مى‌كنم‌ : اگر مورد ستم‌ واقع‌ شدى‌ ستم‌ مكن‌ ، اگر به‌ تو خيانت‌ كردند خيانت‌ مكن‌ ، اگر تكذيبت‌ كردند خشمگين‌ مشو ، اگر مدحت‌ كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت‌ كنند ، بيتابى‌ مكن‌ بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌162

3 . سخن‌ نيك‌ را از هر كسى‌ ، هر چند به‌ آن‌ عمل‌ نكند ، فرا گيريد. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 170


4 . چيزى‌ با چيزى‌ نياميخته‌ است‌ كه‌ بهتر از حلم‌ با علم‌ باشد .. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 172

5 . نهايت‌ كمال‌ ، فهم‌ در دين‌ و صبر بر مصيبت‌ ، و اندازه‌ گيرى‌ در خرج‌ زندگانى‌است‌ .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 172


6 . سه‌ چيز از خصلتهاى‌ نيك‌ دنيا و آخرت‌ است‌ : از كسى‌ كه‌ به‌ تو ستم‌ كرده‌ است‌گذشت‌ كنى‌ ، به‌ كسى‌ كه‌ از تو بريده‌ است‌ بپيوندى‌ ، و هنگامى‌ كه‌ با تو به‌ نادانى‌رفتار شود ، بردبارى‌ كنى‌ .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 173


7 . خداوند دوست‌ ندارد كه‌ مردم‌ در خواهش‌ از يكديگر اصرار ورزند ، ولى‌ اصرار درخواهش‌ از خودش‌ را دوست‌ دارد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 173


8 . دانشمندى‌ كه‌ از علمش‌ سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است‌. حارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 173


9 . هيچ‌ بنده‌اى‌ عالم‌ نيست‌ ، مگر اينكه‌ نسبت‌ به‌ بالا دست‌ خود ، حسادت‌ نورزد ، و زيردست‌ خود را خوار نشمارد. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 173


10 . هر كه‌ خوش‌ نيت‌ باشد ، روزى‌اش‌ افزايش‌ مى‌يابد. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 175


11 . هر كس‌ با خانواده‌اش‌ خوشرفتار باشد ، بر عمرش‌ افزوده‌ مى‌گردد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 175

12 . از سستى‌ و بى‌قرارى‌ بپرهيز ، كه‌ اين‌ دو ، كليد هر بدى‌ مى‌باشند ، كسى‌ كه‌ سستى‌ كند ،حقى‌ را ادا نكند ، و كسى‌ كه‌ بى‌قرار شود ، بر حق‌ صبر نكند .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 175


13 . پيوند با خويشان‌ ، عملها را پاكيزه‌ مى‌نمايد ، اموال‌ را افزايش‌ مى‌دهد ، بلا رادور مى‌كند ، حسا آخرت‌ را آسان‌ مى‌نمايد ، و مرگ‌ را به‌ تاخير مى‌اندازد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 71 ، ص‌ 111


14 . بهترين‌ چيزى‌ را كه‌ دوست‌ داريد درباره‌ شما بگويند ، درباره‌ مردم‌ بگوييد. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 65 ، ص‌ 152


15 . خداوند بنده‌ مؤمنش‌ را با بلا مورد لطف‌ قرار مى‌دهد ، چنانكه‌ سفر كرده‌اى‌ براى‌ خانواده‌ خود هديه‌ مى‌فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مى‌دهد ، چنانكه‌ طبيب‌ مريض‌ را پرهيز مى‌دهد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 180


16 . بر شما باد به‌ پرهيزكارى‌ و كوشش‌ و راستگويى‌ ، و پرداخت‌ امانت‌ به‌ كسى‌ كه‌ شما را بر آن‌ امين‌ دانسته‌ است‌ ، چه‌ آن‌ شخص‌ ، نيك‌ باشد يا بد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 179


17 . غيبت‌ آن‌ است‌ كه‌ درباره‌ برادرت‌ چيزى‌ را بگويى‌ كه‌ خداوند بر او پوشيده‌ و مستورداشته‌ است‌ . و بهتان‌ آن‌ است‌ كه‌ عيبى‌ را كه‌ در برادرت‌ نيست‌ ، به‌ او ببندى‌ .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 178


18 . خداوند ، دشنام‌ گوى‌ بى‌آبرو را دشمن‌ دارد. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 176


19 . تواضع‌ ، راضى‌ بودن‌ به‌ نشستن‌ در جايى‌ است‌ كه‌ كمتر از شانش‌ باشد ، و اينكه‌ به‌ هر كس‌ رسيدى‌ سلام‌ كنى‌ ، و جدال‌ را هر چند حق‌ با تو باشد ، ترك‌ كنى‌ .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 176


20 . برترين‌ عبادت‌ ، پاكى‌ شكم‌ و پاكدامنى‌ است‌ .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 176


21 . خداوند در روز قيامت‌ در حساب‌ بندگانش‌ ، به‌ اندازه‌ عقلى‌ كه‌ در دنيا به‌ آنهاداده‌ است‌ ، دقت‌ و باريك‌ بينى‌ مى‌كند .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 7 ، ص‌ 267


22 . آن‌ كه‌ از شما به‌ ديگرى‌ علم‌ بياموزد ، پاداش‌ او ( نزد خداى‌ تعالى‌ ) به‌ مقدارپاداش‌ دانشجوست‌ ، و از او هم‌ بيشتر مى‌باشد. كافى‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 35


23. هر كه‌ علم‌ و دانش‌ را جويد براى‌ آنكه‌ به‌ علما فخر فروشى‌ كند ، يا با سفهابستيزد ، و يا مردم‌ را متوجه‌ خود نمايد ، بايد آتش‌ را جاى‌ نشستن‌ خود گيرد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، 2 ، ص‌ 38


24 . خداوند عزوجل‌ كسى‌ را كه‌ در ميان‌ جمع‌ ، بدون‌ ناسزاگويى‌ شوخى‌ كند ، دوست‌ دارد .كافى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 663


25 . سه‌ خصلت‌ است‌ كه‌ دارنده‌اش‌ نمى‌ميرد تا عاقبت‌ شوم‌ آن‌ را ببيند : ستمكارى‌ ، ازخويشان‌ بريدن‌ ، و قسم‌ دروغ‌ كه‌ نبرد با خداست‌ . كافى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 174


26 . به‌ خدا سوگند هيچ‌ بنده‌اى‌ در دعا ، پافشارى‌ و اصرار به‌ درگاه‌ خداى‌ عزوجل‌ نكند ،
جز اينكه‌ حاجتش‌ را بر آورد .كافى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 475


27 . خداوند عزوجل‌ از ميان‌ بندگان‌ مؤمنش‌ آن‌ بنده‌اى‌ را دوست‌ دارد كه‌ بسيار دعا كند ،پس‌ بر شما باد دعا در هنگام‌ سحر تا طلوع‌ آفتاب‌ ، زيرا آن‌ ، ساعتى‌ است‌ كه‌ درهاى‌ آسمان‌ در آن‌ هنگام‌ باز گردد و روزيها در آن‌ تقسيم‌ گردد و حاجتهاى‌ بزرگ‌ بر آورده‌ شود . كافى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 478


28 . دعاى‌ انسان‌ پشت‌ سر برادر دينى‌اش‌ ، نزديكترين‌ و سريعترين‌ دعا به‌ اجابت‌ است‌. كافى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 507


29 . هر چشمى‌ روز قيامت‌ گريان‌ است‌ ، جز سه‌ چشم‌ : چشمى‌ كه‌ در راه‌ خدا شب‌ را بيدار باشد ، چشمى‌ كه‌ از ترس‌ خدا گريان‌ شود ، و چشمى‌ كه‌ از محرمات‌ الهى‌ و گناهان‌ بسته‌ شود .كافى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 80


30 . شخص‌ حريص‌ به‌ دنيا مانند كرم‌ ابريشم‌ است‌ كه‌ هر چه‌ بيشتر ابريشم‌ به‌ دور خود مى‌تند ، راه‌ بيرون‌ شدنش‌ را دورتر و مشكل‌تر مى‌كند ، تا اينكه‌ از غم‌ و اندوه‌ بميرد .كافى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 316


31. چه‌ بسيار خوب‌ است‌ نيكى‌ها پس‌ از بدى‌ها ، و چه‌ بسيار بد است‌ بدى‌ها پس‌ از نيكى‌ها .كافى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 458


32.چون‌ مؤمن‌ با مؤمنى‌ دست‌ دهد ، پاك‌ و بى‌گناه‌ از يكديگر جدا مى‌شوند .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 73 ، ص‌ 20


33 . از دشمنى‌ بپرهيزيد ، زيرا فكر را مشغول‌ كرده‌ و مايه‌ نفاق‌ مى‌گردد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 301


34 . هيچ‌ قطره‌اى‌ نزد خداوند ، محبوبتر از قطره‌ اشكى‌ كه‌ در تاريكى‌ شب‌ از ترس‌ خدا و براى‌ او ريخته‌ شود ، نيست . كافى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 482


35 . هر كه‌ بر خدا توكل‌ كند ، مغلوب‌ نمى‌شود ، و هر كه‌ از گناه‌ به‌ خدا پناه‌ برد ،شكست‌ نمى‌خورد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 68 ، ص‌ 151


36. افزايش‌ نعمت‌ از جانب‌ خداوند قطع‌ نمى‌شود ، مگر اينكه‌ شكر از جانب‌ بندگان‌ قطع‌گردد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 68 ، ص‌ 54


37. خداوند دنيا را به‌ دوست‌ و دشمن‌ خود مى‌دهد ، اما دينش‌ را فقط به‌ دوست‌ خود
مى‌بخشد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 215


38 . مؤمن‌ برادر مؤمن‌ است‌ ، او را دشنام‌ نمى‌دهد ، از او دريغ‌ نمى‌كند ، و به‌ او گمان‌
بد نمى‌برد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 176


39 . هيچ‌ كس‌ از گناهان‌ سالم‌ نمى‌ماند ، مگر اينكه‌ زبانش‌ را نگه‌ دارد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 178


40 . سه‌ چيز پشت‌ انسان‌ را مى‌شكند : مردى‌ كه‌ عمل‌ خويش‌ را زياد شمارد ، گناهانش‌ را فراموش‌ كند ، و به‌ راى‌ خويش‌ ، خوشنود باشد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 69 ، ص‌ 314


41. هر كس‌ ظ‌اهرش‌ از باطنش‌ بهتر باشد ، ترازوى‌ اعمالش‌ سبك‌ مى‌شود .یحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 404


42 . امروز ، غنيمت‌ است‌ ، در حالى‌ كه‌ نمى‌دانى‌ فردا ، از آن‌ كيست‌. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 179


43 . پليدترين‌ كسبها ، كسب‌ رباست‌. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 5 ، ص‌ 147


44 . هر كس‌ خشم‌ خود را ، با آنكه‌ بر اظ‌هار آن‌ تواناست‌ ، فرو برد ، خداوند در روز
قيامت‌ قلبش‌ را از امنيت‌ و آرامش‌ پر مى‌كند . حارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 7 ، ص‌ 303


45 . چهار چيز از گنجهاى‌ نيكى‌ است‌ : نهان‌ داشتن‌ حاجت‌ ، پنهان‌ نمودن‌ صدقه‌ ، پوشيده‌
داشتن‌ درد ، و نهان‌ كردن‌ مصيبت‌. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 75 ، ص‌ 175


46 . فرزندان‌ ، به‌ واسطه‌ صالح‌ بودن‌ پدرانشان‌ ( از انحراف‌ ) محفوظ مى‌مانند .یحارالانوار ، دار احياء الترا العربى‌ ، ج‌ 68 ، ص‌ 236


47 . رفاقت‌ بيست‌ سال‌ ، خويشاوندى‌ است‌ . تحف‌العقول‌ ، ص‌ 302


48 . در هر قضاى‌ الهى‌ ، براى‌ مؤمن‌ خيرى‌ نهفته‌ است‌ .تحف‌العقول‌ ، ص‌ 302


49 . هر بدعت‌ ( و نسبت‌ دروغ‌ دادن‌ به‌ دين‌ خدا ) گمراهى‌ است‌ ، و هر گمراهى‌ ، راهش‌
به‌ سوى‌ آتش‌ جهنم‌ است‌ .كافى‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 56


50 . نزديكترين‌ و سريعترين‌ طاعت‌ در ثواب‌ ، پيوند با خويشان‌ است‌ تحف‌العقول‌ ، ص‌ 303


51 . دوستى‌ قلبى‌ برادرت‌ را از اندازه‌ دوستى‌ قلبى‌ خودت‌ نسبت‌ به‌ او بفهم‌ .تحف‌العقول‌ ، ص‌ 304


52 . ايمان‌ ، دوستى‌ با (دوستان‌ خدا ) و دشمنى‌ ( با دشمنان‌ خدا ) است‌.تحف‌العقول‌ ، ص‌ 304


53 . ايمان‌ ، اقرار با عمل‌ است‌ ، و اسلام‌ ، اقرار بدون‌ عمل‌ است‌. تحف‌العقول‌ ، ص‌ 307


54 . بر شما باد به‌ صدقه‌ دادن‌ در بامداد ، كه‌ روى‌ ابليس‌ را سياه‌ كرده‌ ، و شر سلطان‌ ظ‌الم‌ را در آن‌ روز از شما دور مى‌كند .تحف‌العقول‌ ، ص‌ 308


55 در طلب‌ آمرزش‌ از خدا اصرار كنيد ، كه‌ موجب‌ محو گناهان‌ مى‌گردد .تحف‌العقول‌ ، ص‌ 308


56 . بدان‌ كه‌ درخواست‌ كننده‌ از تو ، آبرويش‌ را در برابرت‌ حفظ نكرده‌ است‌ ، پس‌ تو آبرويت‌ را حفظ كن‌ و به‌ او جواب‌ رد مده‌ .تحف‌العقول‌ ، ص‌ 309


57 . شيعه‌ على‌) عليه‌ السلام‌ ) آنانند كه‌ در راه‌ ولايت‌ ما به‌ هم‌ بخشش‌ دارند ، و به‌ خاطر دوستى‌ ما يكديگر را دوست‌ دارند ، و براى‌ احياى‌ امر ما از هم‌ ديدن‌ مى‌كنند ،
هرگاه‌ خشمگين‌ شوند ستم‌ نكنند و هرگاه‌ خشنود گردند اسراف‌ نورزند ، بركت‌ همسايه‌اند
و مايه‌ صلح‌ و صفا با معاشران‌ .تحف‌العقول‌ ، ص‌ 310


58 . خداوند ، باحياى‌ بردبار عفيف‌ پرهيزكار را دوست‌ دارد .تحف‌العقول‌ ، ص‌ 310


59 . خداوند ، آشكار كردن‌ سلام‌ را دوست‌ دارد .تحف‌العقول‌ ، ص‌ 311


60. با منافق‌ با زبانت‌ مدارا كن‌ ، و مؤمن‌ را از دل‌ دوست‌ بدار ، و اگر با يهودى‌ نيزهمنشين‌ شدى‌ ، خوشرفتارى‌ كن‌ .تحف‌العقول‌ ، ص‌ 301


61 . زبان‌ ، كليد هر خوبى‌ و بدى‌ است‌ ، پس‌ سزاوار است‌ كه‌ مؤمن‌ بر زبان‌ خود مهر زند ،چنانكه‌ بر طلا و نقره‌اش‌ مهر مى‌زند .تحف‌العقول‌ ، ص‌ 308


62 . چون‌ قائم‌ ما قيام‌ كند ، خداوند دست‌ رحمتش‌ را بر سر بندگان‌ گذارده‌ و عقلهايشان‌را جمع‌ مى‌كند ، در نتيجه‌ خردشان‌ كامل‌ مى‌شود .كافى‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 25


63 . خدا رحمت‌ كند بنده‌اى‌ را كه‌ علم‌ را زنده‌ كند .كافى‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 41


64 . حسد ايمان‌ را مى‌خورد ، چنانكه‌ آتش‌ هيزم‌ را مى‌خورد. كافى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 306


65 . هر چيزى‌ بهارى‌ دارد ، و بهار قرآن‌ ماه‌ رمضان‌ است‌ .كافى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 630


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید