جلسه هماهنگی هیئت متوسلین به حضرت ابا عبدالله روستای طامه

بدینوسیله باطلاع میرساند جلسه هماهنگی هیئت متوسلین به اباعبدالله (ع) روستای طامه روز جمعه 22 مهرماه در سالن امام زاده خواجه حافظ یرگزار می گردد


چاپ