بمناسبت 14 خرداد ساگرد رحلت امام خمینی شعر از مرحوم عین الله قنبری

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

 

رسیده سالگرد رحلت یار

خمینی ان گل خوشبوی گلزار

از آن روزی که رفتی از بر ما

خوشی از ما گریزان گشت ای یار

توبودی شادمانی بود افزون

چو رفتی رنج و غم گردیده بسیار

 


وجودت بود ما را یار و همراه

نبودت بهر یاران است دشوار

خمینی ای عزیز بهتر از جان

جهان در سوگ تو گردیده نالان

زسوگت دل پر از رنج و ملال است

که بی تو زندگی بی شور و حال است

صفای روزگار ما توبودی

عزیزما و یار ما تو بودی

گل خوشبوی این گلزار بودی

تو از مهر و وفا سرشار بودی

چرا رفتی تو ای یار دل ما

نمودی داغ خود را حاصل ما

بهارم بی تو بی شور و نشاط است

چه بی رنگ و چی بی شادی حیات است

بهارم جمله گلها لاله گردید

به گلشن کار بلبل ناله گردید

بهارم بی تو همرنگ خزان است

غم انگیزو ز شادی بی نشان است

بهارم بی تو بزم عشق برچید

گلی یا غنچه ای دیگر نخندید

بهارم بی تو شور زندگی برد

گل بی خار ما در باغ پژمرد

بهارم بی تو با من غم بیان کرد

سرشک از دیدگان ما روان کرد

بهار امسال عاشق کشت بسیار

جدا بنمود ما را از تو ای یار

ز ما رستی در این فصل بهاران

شدی ساکن به گلزار شهیدان

ندارم زندگی بی تو دگر شور

خوشی بی تو زما ای یار شد دور

که یاران را دگر یاری نماید

که ما را بی تو غمخواری نماید

الا ای رهبر فرزانه ما

گریزان شد خوشی از خانه ما

زبان حال طفلان شهیدان

بدینگونه بود گفتار ایشان

پدر رفت از بر ما نزد الله

خمینی جای بابا بود ما را

دل ما شادمان از دیدنش بود

خوشی مان حال ما پرسیدنش بود

خوشا روزی که بود او در بر ما

خمینی آن گرامی رهبر ما

که بعد از تو یتیمان را نوازد

 

که دلجویی از ایشان چون تو سازد

یتیمان را که بر سر می کشد دست

دل ایشان زداغت سخت بشکست

دریغا بهترین غمخوار ما رفت

ز نزد ما عزیز و یار ما رفت

امام ای رهبر اندیشمندم

فراوان از تو دریاد است پندم

مرا ای رهبرم هشیار کردی

ز خواب غفلتم بیدار کردی

رهت را تا به پایان رهسپارم

گواه من بود پروردگارم

به استقلال ایران جان فشانم

وطن را از تباهی می رهانم

منم فرزند این ایران آزاد

تو را هرگز نخواهم برد از یاد

امام ای مرشد و پیر مرادم

تو دادی درس عشق ای یار یادم

خداوندا خداوندا تو بنما

پس از این رنج وغم پیروز ما را

نصیب ما نما یار رب نکوئی

نصیب دشمنان بی آبرویی

بسوزان سینه پر کینه دون

دل صدامیان را کن پر از خون

ببخشا عزت و شوکت به ایران

عطا کن جاودانی را به قرآن

مشو یار رب رضا در کل ایام

گزند نا پسندی بیند اسلام

اگر اسلام اکنون داغ دارد

هنوزم گل فزون در باغ دارد

جهانی عاشق اوبوده و هست

خمینی یک جهان عشاق دارد

خمینی تا قیامت رهبر ماست

سرافراز از قیامش کشور ماست

خمینی باغبان لاله ها بود

خمینی عاشق و درد آشنا بود

بهارم بی تو چون شادی خجل بود

پریشان حال و نالان خسته دل بود

و درود بر رهبر انقلاب حضرت ایت الله خامنه ای ادامه دهنده راه امام خمینی

 

 


 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار