پاییز 96 روستای طامه ارسال تصویر توسط اقای علی بادپا

امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7008&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7009&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7010&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7011&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7013&option=com_joomgallery&Itemid=198

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار