پاییز 96 روستای طامه ارسال تصویر توسط اقای علی بادپا

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7008&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7009&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7010&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7011&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7013&option=com_joomgallery&Itemid=198


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید