مراسم هفتمین روز در گذشت مرحوم سید مرتض میرزاده واقفی

مراسم هفتمین روز در گذشت مرحوم سید مرتض میرزاده وافغی امروز یکشنبه از ساعت 15 بر سر مزار ان مرحوم در گلزار شهدای خواجه حافظ برگزار می گردد.


چاپ