دکتر ابوالفضل اعظمی بعنوان دهیار پیشنهادی به فرمانداری نطنز معرفی شد

بنا به اخبار رسیده اقای دکتر ابوالفضل اعظمی به عنوان دهیار پیشنهادی روستای طامه به فرامانداری نطنز معرفی گردید

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2015&option=com_joomgallery&Itemid=198


چاپ