در گذشت مرحوم قربانعلی کاظمی فرزند مرحوم شکراالله

در گذشت مرحوم قربانعلی کاطمی را به خانواده محترم کاظمی و کلیه وابستگان تسلیت عرض می نماییم
مراسم ختم ان مرحوم روز جمعه 17 شهریور از ساعت 15 الی 16:30 در مسجد جامع روستای طامه برگزار می گردد

چاپ