جلسه هیئت عاشقان مهدی 29 بهمن 94 حسینیه حضرت ابوالفضل العباس

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6632&option=com_joomgallery&Itemid=198

جلسه هئیت عاشقان مهدی در حسینیه حضرت ابوالفضل ساعت 18:30با تلاوت کلام الله مجید توسط قاری محترم برادر قاسمی اغاز و  حاضرین نسبت به قرائت قران تا ساعت 18:30 ادامه دادند و سپس حاج ابوالفضل علی اکبری سخنران جلسه بود و در ادامه برادر سرابادانی ضمن تبریک تولد حضرت زینب حاضرین را به فیض رساند و در پایان ضمن پذیرائی مراسم پایان بافت

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6636&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6633&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6634&option=com_joomgallery&Itemid=198


چاپ