جلسه هیئت عاشقان مهدی در حسینیه حضرت ابوالفضل

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6564&option=com_joomgallery&Itemid=198

جلسه باشکوه هیئت عاشقان مهدی با حضور اعضاء و میهانان عزیز از جمله برادر عزیر  و ارجمند اقای علی محمدی طامه در حسینیه با تلاوت کلام الله مجید و قرائت قران توسط برادر قاسمی قاری کشور و در ادامه با مداحی خاج حمید منتظر برگزار شد و در ادامه اقای علی محمدی در باره مسائل اقتصادی مطالبی را به عرض حضار رساند http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6563&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6561&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6564&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6560&option=com_joomgallery&Itemid=198

جشن هفته وخدت در حسینیه حضرت ابوالفضل


چاپ