تازه چه خبر

این روزها خبرهای درگوشی زیادی شنیده می شود میگن چندین نفر کاندیدای انتخابات مجلس از شهرستان نطنز هستند و میگن از طامه هم یک نفر کاندید می شه و حضورش قطعی هست البته خیلی خوبه تو این 9 دوره که طامه ایها پای کار بودند و رای دادند طامه رشدی نداشته اگر یک طامه ای که دلسوز کل منطقه نطنز و بادرود و نیاسر و  جوشقون و کامو وخالد اباد و جنت اباد و نوسرون و مزه و نیه و طرق و طار و کشه  و اوره باشه و واقعا پی گیر امور باشه چه عیبی داره باید همه حمایت کنند ما که به تمام نمایندگان قبلی راجع به مشکلات صحبت کردم ولی فایده ای نداشت امیدوارم این طامه ای که حتما ادم بدرد بخور و دلسوز هست کاندید بشه و انتخاب بشه


چاپ