سال 99 همراه با کرونا

با سلام امسال سال عجیبی است در طول 60 سال عمر خود تا کنون این وضع را مشاهده نکرده بودم که نتوانیم به شهر و روستای خود برویم و باید با هم فاصله بگیرم و وسیله دیدار تلفن است بسیار سخت است انگار قیامت است که همه از همدیگر فرار می کنند البته عده ای هم بی خیال همه جا می روند انگار کرونا با انها کاری نداره ولی اینها باعث می  شوند که مدت بیماری افزایش یابد و دوستان خوبی را از دست دادیم مروحوم کربلایی رضا احودی معلمی دلسوز و فداکار و پدری مهربان ، یادش را گرامی میداریم و بیادش فاتحه قرایت می نماییم
حسین قنبری طامه


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید